Tietosuojan Luotain-arviointi

Oletteko organisaatiossanne tunnistaneet henkilörekisterin muodostamat tietovarannot? Oletteko varmistaneet henkilötietojen turvallisuuden? Kuinka hallitsette henkilötietoihin kohdistuvia riskejä? Näihin asioihin pureutuu Tietosuojan Luotain-arviointi.

 • Kaikille organisaatioille sopiva
  Luotain-arviointi keskittyy tietosuojan olennaisten elementtien arviointiin organisaation toiminnassa. Se soveltuu kaikille organisaatioille, sekä sertifioiduille että sertifioimattomille.
 • Tukee liiketoimintaanne
  Luotain-palvelussa organisaatiolle luodaan kuva nykytilanteesta, joka auttaa tunnistamaan kehityskohteet ja kohdentamaan kehitysresursseja.
 • Tuo mahdollisuuksia ja riskejä esille 
  Tietosuojan asiantuntijamme ammattitaidolla tuomme esille riskejä ja kehitysmahdollisuuksia ja uusia ratkaisuja, jotka kehittävät yrityksen toimintaa. Tunnistamme myös asiat, jotka jo ovat hyvällä mallilla.
 • Käytössänne ovat Kiwan huippuosaajat
  Tietosuojan arvioijillamme on pitkä arviointikokemus riskiperustaisesta johtamisesta, toimiala-, teknologia-, tietoturva- ja prosessiosaamisesta ja näin he ovat parhaita arvioimaan tietosuojaanne.
 • Toteutus on tehokasta ja joustavaa
  Käymme arviointipäivän aikana yhdessä läpi keskeisiä, tietosuojan kannalta olennaisia kohteita, jotka tiivistämme loppuraportiksi. Asiantuntijamme pyrkivät aina saavuttamaan mahdollisimman hyvän palvelukokemuksen.
Laske hinta: Tietosuojan Luotain-arviointi

.

4439,20 
ei sis. alv.

Onko kyseessä suurempi kokonaisuus?
Ota yhteyttä myyntiimme.

 • Tietosuojan Luotain-arvioinnin arviointisuunnitelma

  • Sovimme arvioinnin kohteen
  • Tutustumme etukäteismateriaaliin
  • Sovimme arviointipäivän ohjelmasta
   – aikataulusta
   – haastatteluaiheista
   – haastateltavista
  • Suunnittelemme loppuraportin koostamisen
  • Sovimme yleislausunnoista ja tehdyistä havainnoista
  • Loppuraportin esittäminen yritykselle – aikataulu ja esitystapa
  • Keskustelu havainnoista ja jatkotoimenpiteistä
 • Tietosuojan Luotain-arvioinnin sisältö

  • Organisaation roolien ja vastuiden arviointi
  • Käsiteltävien tietojen ja tietojen käsittelyn järjestelmien arviointi
  • Tietovirtojen hallinnan arviointi
  • Henkilötietojärjestelmien tietoturvan arviointi
  • Tietosuojaperiaatteiden noudattamisen arviointi
  • Organisaation prosessien ja menettelyiden arviointi tietoturvarikkomusten ja tietosuojaloukkausten varalta
  • Jatkuvuus- ja palautumissuunnitelmien ja niiden testausten arviointi
  • Tietosuojariskien ja tietosuojanhallintakeinojen arviointi
  • Henkilötietojen käsittelyä koskevien sopimusten arviointi
 • Tietosuojan Luotain-arvioinnin loppuraportti

  • Perustiedot arvionnista
  • Kuvaus teema-arvioinnista
  • Yleislausunto
  • Positiiviset havainnot
  • Kehittämisen kohteet ja kehitysmahdollisuudet
  • Seuraavia mahdollisia askeleita

Palaa takaisin Kiwa.com-sivulle: Tietosuojan luotain-arviointi