Sisäilmatarkastus - kevyt sisäilmatutkimus

Huoneiston sisäilmatarkastus (kevyt sisäilmatutkimus) on tarkastus, jossa tutkimme riippumattomasti sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät, selvitämme sisäilmaongelmien syyt ja riskitekijät, poissuljemme ilmeiset sisäilmaongelmien syyt sekä raportoimme johtopäätökset toimenpide-ehdotuksineen.

 • Testattu kevyen sisäilmatutkimuksen toimintamalli säästää kiinteistöpäättäjän aikaa ja antaa puolueettoman arvion sisäilman tilasta.
 • Vältetään turhaa sisäilmatutkimusta. Usein alkuun riittää ns. perusasioiden huomioiminen (tilojen käyttö, siisteys, ilmanvaihto).
 • Mikäli sisäilmaongelma tunnistetaan ja se jatkuu, suositellaan laajempia sisäilmatutkimuksia
 • Erittäin kustannustehokas lähestymistapa kartoittaa sisäilmaongelmat.
 • Riippumaton, sisäilmatutkimuksiin perehtynyt tarkastaja
 • Selkeä hinnoittelu
 • Asiakas saa raportin nopeasti tarkastuksen jälkeen
Laske hinta: sisäilmatarkastus

Huom. hintaan sisältyvät matkakulut 20 kilometrin sisällä toimistomme sijainnista (lista kuvauksessa). Pidemmistä matkoista veloitamme 80 € / tunti.

558,00 
ei sis. alv.

Onko kyseessä suurempi kokonaisuus?
Ota yhteyttä myyntiimme.

 • Tietoa sisäilmatarkastuksesta

  Rakennusten kuntoon ja sisäilmaongelmien syntyyn vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat mm. talotekniikka, rakenteet, ulkoiset olosuhteet, asuminen ja huolto. Sisäilmatutkimusten menetelmien kirjo on laaja, alkaen aistinvaraisesta arvioinnista oire- ja olosuhdekyselyihin ja laajoihin rakennusfysikaalisiin tutkimuksiin.

  Huoneiston sisäilmatarkastuksessa (kevyt sisäilmatutkimus) tutkimme riippumattomasti sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät, pyrkimyksenä selvittää onko tilassa sisäilmaongelma. Kartoitamme sisäilmaongelmien syyt ja riskitekijät, poissuljemme ilmeiset sisäilmaongelmien syyt sekä raportoimme johtopäätökset toimenpide-ehdotuksineen. Laajemman sisäilmaongelman esiintyessä annamme raportin yhteydessä jatkotutkimussuunnitelman, joka toimii mahdollisena sisäilmatutkimuksen suunnitelmana.

 • Mikä on sisäilmatarkastuksen (kevyt kuntotutkimus) hinta ja mitä se sisältää?

  Asiantuntijamme perehtyy havaittuihin ongelmiin syventymällä kohteen lähtötietoihin, esimerkiksi rakennuspiirustuksiin ja korjaushistoriaan. Teemme niin asukkaalle kuin kiinteistön isännöitsijällekin olosuhdekyselyn. Tämän jälkeen vierailemme kohteessa, jossa tutkimme siisteyden, hajut, rakenteiden kunnon, ilmanvaihdon toimivuuden ja kartoitamme mahdollisia kosteusongelmia.

  Mukanamme on sisäilmatutkimuksessa käytettäviä tutkimusvälineitä, mm. pintakosteuskartoituksessa käytettävä mittari sisäilman lämpötilan ja kosteutta sekä paine-eroja mittaavaa laitteistoa.

  Kirjoitamme kaikista havainnoistamme tiiviin raportin tilaajalle. Tutkimusraportti sisältää lyhyen muistion, havainnot ja mittaustulokset sekä valokuvat sekä selkeät johtopäätökset ja toimenpidesuositukset.

  Sisäilmatarkastuksen (kevyt sisäilmatutkimus) hinta on alkaen 450 euroa (alv. 0 %).

 • Millä paikkakunnilla palvelemme?

  Kiwa Inspectan kuntotutkimuksen asiantuntijat palvelevat näillä paikkakunnilla ja niiden lähiseuduilla:

  • Helsinki
  • Jyväskylä
  • Lahti
  • Oulu
  • Rovaniemi
  • Seinäjoki
  • Tampere
  • Turku
  • Vantaa
 • Kenelle sisäilmatarkastus on suunnattu?

  Sisäilmatarkastus auttaa isännöitsijää tai kiinteistömanageria selvittämään onko asuinhuoneistossa epäiltävissä sisäilmaongelmaa ja mitä jatkotutkimustarpeita mahdollisesti vaaditaan.

 • Mitkä asiat voivat aiheuttaa sisäilmaongelmia?

  Suomen Sisäilmayhdistys ry luettelee sisäilmahaitoiksi mm. vedon, alhaisen, korkean tai vaihtelevan huonelämpötilan, kylmän lattian, kuivan ilman, kosteuden tiivistymisen pinnoille, tunkkaisuuden tai epämiellyttävän hajun. Myös melu ja oireilu voivat olla sisäilmahaittoja.

  Sisäilman epäpuhtauksiin sen sijaan luetellaan mm. hiukkaset, mikrobit, orgaaniset kaasut, formaldehydi, ammoniakki, styreeni, radon ja hiilimonoksidi.

  Sisäilmaongelmasta johtuvaan oireiluun voi olla monia syitä. Yleinen ongelma on esimerkiksi puutteellinen ilmanvaihto. Asuinhuoneistoissa ongelmat liittyvät usein lämpötilaan, ilmanlaatuun, ilmanvaihtoon ja kosteusvaurioihin.

 • Mitä oireita sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa?

  Sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa mm. allergiaoireita, silmien, nenän, kurkun ja nielun ärsytysoireita, nenän kuivuutta, tukkoisuutta tai nuhaa, päänsärkyä ja pahoinvointia, väsymystä tai sairauksia. Yleisimpiä sairauksia ovat hengitystieinfektiot. (Lähde: Sisäilmayhdistys ry)

 • Miten sisäilmatarkastus (kevyt sisäilmatutkimus) tehdään?

  Alla on lyhyt kuvaus mitä eri vaiheita sisäilmatarkastukseen kuuluu.

  1. Lähtötietoihin perehtyminen: korjaushistoria, piirustukset, dokumentaatio
  2. Olosuhdekyselyt asukkaille ja isännöitsijälle
  3. Asunnon aistinvarainen tarkastus: siisteys, pintojen pölymäärä, hajut, rakenteiden ja pintojen kunto, riskirakenteet, ilman liike, ilmavirrat, vuodot, ilmanvaihdon toimivuus ja korvausilmareitit, lattiakaivot, kosteustuotto, asumisohjeiden noudattaminen
  4. Mittaukset tutkijan kenttävälineillä: pintakosteuskartoitus, sisäilman lämpötila ja kosteus, paine-ero ulkovaipan yli
  5. Raportti: lyhyt muistio tarkastusten havainnoista, mittaustulokset, riskit valokuvin. Selkeät johtopäätökset ja toimenpidesuositukset. Mikäli tarve ilmenee tai tutkimusalue todetaan laajaksi, esitetään tutkimussuunnitelma jatkotoimenpiteitä varten tilaajan harkittavaksi.
 • Minkälainen sisäilmatarkastuksen raportti on?

  Raportin sisältö on uniikki, mutta raporttien rungot noudattavat aina samaa kaavaa. Voit tutustua malliraporttiin tästä.

 • Milloin sisäilmatarkastus (kevyt sisäilmatutkimus) kannattaa suorittaa?

  Sisäilmatarkastus kannattaa suorittaa viipymättä, kun rakennuksessa tai asunnossa havaitaan viitteitä sisäilmaongelmasta tai käyttäjillä havaitaan sisäilmaongelmiin viittaavia oireita. Sisäilmatarkastus antaa hyvän arvion voivatko rakennuksen ongelmat tai käyttäjän oireet johtua sisäilmaongelmasta, vai mahdollisesti jostakin toisesta syystä. Sisäilmatarkastusta käytetään myös usein, kun asukas ja talon omistaja haluavat puolueettoman arvion kannattaako ongelmaa lähteä tutkimaan kustannuksiltaan korkeammalla sisäilmatutkimuksella.

 • Milloin sisäilmatarkastus (kevyt kuntotutkimus) kannattaa tilata?

  Sisäilmatarkastus sopii erinomaisesti tilanteeseen, jossa selvitetään edullisesti onko asuinhuoneistossa sisäilmaongelmaa ja onko tarpeen tilata laajempi (ja kustannuksiltaan suurempi) sisäilmatutkimus.  Sisäilmatarkastuksen raportti toimii suunnitelmana jatkoselvityksille.

 • Kuinka nopeasti pystymme suorittamaan sisäilmatarkastuksen?

  Toimittamamme sisäilmatarkastus (kevyt kuntotutkimus) vaatii kohteen tyypistä riippuen asiantuntijaltamme 4-8 tunnin työajan, jonka aikana hän tutkii korjauskohteen dokumentit, asukkaan ja isännöitsijän lausunnot, kohteen tilat ja laitteet sekä kirjoittaa kirjallisen tutkimusraportin tilaajalle. Pyrimme toimittamaan sisäilmatarkastuksen raportin noin viikon sisällä kartoituskäynnistä.

 • Mitä pohjatietoja tutkija tarvitsee?

  Tutkijamme tarvitsevat lähtötiedoiksi ongelman kuvauksen, asuinhuoneiston asukkaan ja isännöitsijän yhteystiedot, kohteen pohja- ja rakennepiirustukset ja kohteessa aiemmin tehdyt korjaustoimenpiteet sekä kuntokartoitukset.

 • Miten tilaan sisäilmatarkastuksen (kevyt sisäilmatutkimus)?

  Yritykset ja yhteisöt (y-tunnuksen omaavat) voivat hankkia sisäilmatarkastuksen tilaamalla sen www.tarkastusmaailma.fi -palvelun kautta. Pyrimme tuottamaan palvelun asiakkaan toivomana päivänä. Jos päivä ei jostakin syystä onnistu, sovimme uuden päivän palvelun toimitukselle.

 • Muita yleisiä toimitusehtoja

  • Palvelun hinnassa ovat mukana työn työkalukulut, apuvälineiden ja mittalaitteiden kulut ja matkoista aiheutuvat kulut.
  • Huoneistotarkastuksissa on välttämätöntä, että asukas, kiinteistöhuolto tai muu asiakkaan edustaja on paikalla. Asunhuoneistoihin emme mene turvallisuussyistä yksin.
  • Asiakkaan on ilmoitettava mahdollisista esteistä hyvissä ajoin ennen palvelun aloitusta. Joudumme veloittamaan odotusajat tuntityönä.
  • Työssä noudatetaan Kiwa Inspectan yleisiä sopimusehtoja.

Palaa takaisin Kiwa.com-sivulle: Sisäilmatarkastus

Jaa sivu eteenpäin

Suurempi kokonaisuus? Jätä yhteydenottopyyntö