Sähkölaitteiston tarkastus

Sähköasennukset ovat välttämättömiä kaikille kiinteistöille ja iso osa jokaista rakennushanketta. Väärin asennettu, ikääntynyt, kulunut tai tarkastettu sähkölaitteiston asennus voi aiheuttaa turvallisuusriskin, esimerkiksi tulipalon. Sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastuksen avulla voit varmistaa asennusten turvallisuuden sekä laitteistoja käyttävien työntekijöiden osaamisen.

Sähkölaitteiston ja sähköasennusten tarkastuksen edut

  • Parantaa palo- ja työturvallisuutta
  • Vähentää vikojen ja häiriöiden aiheuttamia kustannuksia
  • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon
  • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia

Sähkölaitteistojen tarkastuksen laiminlyöminen ja viallisten laitteistojen aiheuttamat palot, tapaturmat ja käyttöhäiriöt aiheuttavat myös tarpeettomia kustannuksia. Siksi myös moni vakuutusyhtiö vaatii, että sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastus on säännöllistä.

Toteutamme sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastukset ammattitaitoisen ja kokeneen henkilöstön voimin. Varmistamme, että:

  • kunnossapitotoimenpiteet on toteutettu
  • kunnossapidossa vaadittavat suoja- ja turvalaitteet sekä piirustukset ovat käytettävissä ja asianmukaiset.
    Lisäksi sähköasennusten tarkastuksessa tarkastamme, että laitteisto täyttää kaikki laki- ja turvallisuusvaatimukset.

Sähkölaitteiston varmennustarkastus

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) ja Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016) edellyttävät tehtäväksi varmennustarkastuksen

Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille kolmen (3) kuukauden kuluessa niiden käyttöönotosta
Seuraavien tilojen sähköasennuksille ja niiden suojausjärjestelmille ennen käyttöönottoa
– räjähdysvaaralliset tilat tilaluokat 0, 1, 20 ja 21
– räjähteiden valmistustilat
– sairaaloiden ja lääkäriasemien leikkaussalit

Luokan 3 sähkölaitteistoille rakentamista seuraavan kalenterivuoden kuluessa.
Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle. Varmennustarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus

Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen (10) vuoden välein. Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden (5) vuoden välein. Määräaikaistarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat

Kiwa Inspecta toimii useiden EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaisena tarkastuslaitoksena. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset ovat valtuuttaneet meidät suorittamaan tarkastuksia lainsäädäntöä, direktiivejä ja kansainvälisiä standardeja noudattaen.

Laske hinta: sähkölaitteiston tarkastus

Hintaan sisältyvät matkakulut.

582,80 
ei sis. alv.

Onko kyseessä suurempi kokonaisuus tai normaalista poikkeava kiinteistö?
Ota yhteyttä myyntiimme.

Palaa takaisin Kiwa.com-sivulle: Sähkölaitteistojen tarkastus

Jaa sivu eteenpäin

Suurempi kokonaisuus? Jätä yhteydenottopyyntö