Sähkölaitteiston tarkastus

Sähköasennukset ovat välttämättömiä kaikille kiinteistöille ja iso osa jokaista rakennushanketta. Väärin asennettu, ikääntynyt, kulunut tai tarkastettu sähkölaitteiston asennus voi aiheuttaa turvallisuusriskin, esimerkiksi tulipalon. Sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastuksen avulla voit varmistaa asennusten turvallisuuden sekä laitteistoja käyttävien työntekijöiden osaamisen.

Sähkölaitteiston ja sähköasennusten tarkastuksen edut

  • Parantaa palo- ja työturvallisuutta
  • Vähentää vikojen ja häiriöiden aiheuttamia kustannuksia
  • Varmistaa laitteiden asianmukaisen huollon
  • Varmistaa järjestelmien vastaavan lainsäädännön vaatimuksia

Sähkölaitteistojen tarkastuksen laiminlyöminen ja viallisten laitteistojen aiheuttamat palot, tapaturmat ja käyttöhäiriöt aiheuttavat myös tarpeettomia kustannuksia. Siksi myös moni vakuutusyhtiö vaatii, että sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastus on suoritettu.

Toteutamme sähkölaitteistojen ja sähköasennusten tarkastukset ammattitaitoisen ja kokeneen henkilöstön voimin. Varmistamme, että:

  • kunnossapitotoimenpiteet on toteutettu
  • kunnossapidossa vaadittavat suoja- ja turvalaitteet sekä piirustukset ovat käytettävissä ja asianmukaiset.
    Lisäksi sähköasennusten tarkastuksessa tarkastamme, että laitteisto täyttää laki- ja turvallisuusvaatimukset.

Sähkölaitteiston varmennustarkastus

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) ja Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016) edellyttävät tehtäväksi varmennustarkastuksen

Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoille kolmen (3) kuukauden kuluessa niiden käyttöönotosta
Seuraavien tilojen sähköasennuksille ja niiden suojausjärjestelmille ennen käyttöönottoa
– räjähdysvaaralliset tilat tilaluokat 0, 1, 20 ja 21
– räjähteiden valmistustilat
– sairaaloiden ja lääkäriasemien leikkaussalit

Luokan 3 sähkölaitteistoille rakentamista seuraavan kalenterivuoden kuluessa.
Varmennustarkastus on tehtävä myös sähkölaitteiston merkittävälle muutos- ja laajennustyölle. Varmennustarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus

Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen (10) vuoden välein. Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden (5) vuoden välein. Määräaikaistarkastukseen on aina sisällytettävä kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat

Kiwa Inspecta toimii useiden EU-direktiivien ja kansallisen lainsäädännön mukaisena tarkastuslaitoksena. Tämä tarkoittaa, että viranomaiset ovat valtuuttaneet meidät suorittamaan tarkastuksia lainsäädäntöä, direktiivejä ja kansainvälisiä standardeja noudattaen.

Valitse oikea laitteistoluokka

Luokka 1a

Sähkölaitteisto asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa.

Luokka 1b

Muu kuin asuinrakennuksen sähkölaitteisto, jonka suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria ja joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3. Esim. teollisuus-, liike- ja majoitusrakennusten kiinteistöjen, yleisten alueiden tai tuotantolaitosten sähkölaitteistot. Käsittää haltijan koko liittymän/kiinteistön.

Luokka 2c

Samaan sähkölaitteistoon kuuluvat kaikki yhtenäiselle alueelle rakennetut saman haltijan sähkölaitteistot, siis yli 1000 V laitteistojen lisäksi myös kiinteistön muu sisäinen jakeluverkko ja ne rakennukset, ulkoalueet yms. joissa on vain enintään 1000 V laitteistoja.

Luokka 2d

Liittymisteholtaan yli 1600 kVA enintään 1000 V sähkölaitteisto. Sähkölaitteisto on luokkaa 2c vastaava enintään 1000 V jännitteinen kokonaisuus. Virtaan perustuvien liittymissopimusten osalta 230/400 V järjestelmässä 1600 kVA vastaa 2300 A virtaa.

Katso tarkempi määrittely: Tukes-ohje 16/2017: Sähkölaitteistot ja tarkastukset

Laske hinta: sähkölaitteiston tarkastus

Hintaan sisältyvät matkakulut.

678,28 
ei sis. alv.

Onko kyseessä suurempi kokonaisuus tai normaalista poikkeava kiinteistö?
Ota yhteyttä myyntiimme.

Palaa takaisin Kiwa.com-sivulle: Sähkölaitteistojen tarkastus

Jaa sivu eteenpäin

Suurempi kokonaisuus? Jätä yhteydenottopyyntö