Kiinteistön kuntoarvio - laadukas kuntotarkastus auttaa PTS:n laadinnassa

Kuntotarkastus tai kuntoarvio kiinteistöille, rakennuksille ja rakenteille on omistajan perustyökalu tekniseen ja taloudelliseen rakennuksen ylläpitoon. Huolellinen ylläpito pidentää kiinteistön elinkaarta, säästää rahaa ja luontoa. Kiwa Inspectan kuntotarkastus on kattava ja luotettava riski-, kunto- ja korjaustarveselvitys kiinteistön seuraavalle 10 vuodelle, jota voi käyttää PTS:n (pitkän tähtäimen korjaussuunnitelma) pohjatietona.

 • Kuntotarkastuksella selvität rakennuksen riskit, kunnon ja korjaustarpeet.
 • Laadukas kuntoarvio eli kuntotarkastus pidentää kiinteistön elinkaarta ja antaa
  hyvän kuvan tulevaisuuden korjaustarpeista.
 • Laadukas kuntotarkastus auttaa pitkän aikavälin PTS:n laadinnassa
 • Säästä kustannuksia oikea-aikaisilla korjauksilla – ei liian aikaisin tai kun on liian
  myöhäistä
 • Kohenna energiatehokkuutta.
Laske hinta: kuntoarvio

Huom. hintaan sisältyvät matkakulut 20 kilometrin sisällä toimistomme sijainnista (lista kuvauksessa). Pidemmistä matkoista veloitamme 80 € / tunti.

2565,00 
ei sis. alv.

Onko kyseessä suurempi kokonaisuus?
Ota yhteyttä myyntiimme.

 • Tietoa kuntotarkastuksesta

  Kiwa Inspectan kuntotarkastus eli kuntoarvio on ainetta rikkomaton kuntotarkastus, eikä se sisällä laajan kuntotutkimuksen kaltaisia selvityksiä. Kuntotarkastus laaditaan RT-kortiston suoritusohjeiden mukaisesti rakenne-, LVI- ja sähköasiantuntijoidemme yhteistyönä. Kuntotarkastusta johtaa aina kokenut kuntotarkastaja. Kiwa Inspecta on luonut yhtenäisen arviointiprosessin, jolla varmistetaan kuntotarkastuksen korkea laatu, johdonmukaisuus ja kehittäminen.

 • Milloin kiinteistössä kannattaa tehdä kuntoarvio eli kuntotarkastus?

  Kuntoarvio on parhaassa tapauksessa ennakoiva toimenpide, jossa selvitetään mitä tulevia korjaustarpeita PTS-suunnitelmaan on kirjattava ja budjetoitava seuraavina kymmenenä vuotena. Usein kuntoarvion taustalla on kiinteistön käyttäjien omia havaintoja ongelmista, vaurioista tai vuodoista. Toisaalta taustalla voi olla myös kiinteistön elinkaaren vaihe: juuri nyt saatetaan lähestyä niitä aikoja, jolloin kiinteistön peruskorjauksen hankesuunnittelu pitäisi käynnistää. Kuntoarvio auttaa selvittämään nämä korjaustarpeet ja niihin liittyvät korjausmenetelmät etukäteen, jolloin voidaan välttyä turhilta ja kalliilta yllätyksiltä.

  Rakennuksen kunnon selvitys on paras aloittaa yleisellä kuntoarviolla ja edetä sen jälkeen tarkempiin tutkimuksiin tarvittaessa, jos ongelmia havaitaan. Näin tehdään vain tarpeellisia tutkimuksia ja kustannukset pysyvät kurissa. Saat käyttöösi tiedot, joiden pohjalta näet kiinteistösi korjaus- ja huoltotarpeet pitkälle tulevaisuuteen.

 • Millä paikkakunnilla palvelemme?

  Kiwa Inspectan kuntotutkimuksen asiantuntijat palvelevat näillä paikkakunnilla ja niiden lähiseuduilla:

  • Helsinki
  • Jyväskylä
  • Lahti
  • Oulu
  • Rovaniemi
  • Seinäjoki
  • Tampere
  • Turku
  • Vantaa
 • Mitä kuntoarvio sisältää?

  Kuntoarvio laaditaan rakennusosittain soveltaen KH-ohjekortin asuinkiinteistön kuntoarvio; suoritusohje RT 103003 nimikkeistöä ja periaatteita. Raportin kuntoarvio-osassa tarkastellaan kohteen nykytilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitetään ja ehdotetaan kunnossapitotoimenpiteitä ja käydään läpi uusimistarpeet sisältäen rakennus-, lvi- ja sähkötekniikan osa-alueet. Raportin PTS-osassa esitetään ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Raportissa esitetään muutos- ja parannustöiden karkeat kustannusarviot ja niiden ajoitus. Toimenpide-ehdotukset laaditaan 10 vuoden jaksolle, pääpainon ollessa lähimpien viiden vuoden aikana odotettavissa olevissa töissä.

  Kuntoarvioon sisältyvät tutkimukset kiinteistön kunnossapitovastuulla oleville rakennusosille ja järjestelmille pistokoeluontoisesti siten, että niiden kunnosta ja korjaustarpeesta saadaan riittävän tarkka yleiskuva. Huoneistoja tarkastetaan verkkokaupassa esitetty lukumäärä.

  Kuntoarvion kokonaishintaan sisältyvät myös käyttäjille tehtävän kyselyn laatiminen ja raportointi (kysely tehdään sähköisesti). Suoritettavasta kyselystä tehdään yhteenveto raportin liitteeksi. Raportti luovutetaan PDF-muodossa ja tarvittaessa PTS-taulukko MS-Excel –muodossa.

 • Milloin kuntoarvio on tarpeellinen ja milloin kannattaa tehdä laajempi kuntotutkimus?

  Kiinteistön kuntoarvio eli kuntotarkastus on rakenteita rikkomattomiin menetelmiin perustuva tutkimus. Siinä ei mennä niin syvälle kiinteistön rakenteisiin ja ominaisuuksiin kuin laajemmassa kuntotutkimuksessa. Kuntotarkastuksen yhteydessä selviää kuitenkin rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien kunto pääpiirteittäin ja myös se, onko mahdollisesti tarvetta lisätutkimuksille ja missä laajuudessa. Kuntotarkastus on selkeä tuote ja siihen löytyy suoritusohjeet (RT 18-10672). Laaja kuntotutkimus maksaa yleensä moninkertaisesti kuntoarviota enemmän.

 • Miten kuntotarkastajat tuottavat palvelun?

  Kiwa Inspectan kuntotarkastajat aloittavat lähettämällä kuntoarvioon liittyvät asukas- ja isännöitsijäkyselyt ja selvittävät rakennusten pohjatiedot tulevaa kuntotarkastusta varten. Kenttätyö vie yleensä 4-8 tuntia per tutkittava kohde, jonka aikana tutkijat käyvät järjestelmällisesti läpi suunnitelmat, rakenteet ja LVIS-järjestelmät sekä tekevät tarvittavat mittaukset kohteessa. Suuren osan työstä vaatii myös raportin kirjoittaminen, joka vie usein enemmän kuin tuplasti kenttätyötä pidempi vaihe. Raportti valmistuu yleensä kahden viikon sisällä kohdekäynnistä.

  Kuntoarviota voidaan tehdä eri taloteknisissä kiinteistöjärjestelmissä ja rakenteissa samanaikaisesti, eivätkä tutkimukset aiheuta haittaa tilojen käytölle. Tutkimuksien hinnat vaihtelevat paljon kohteesta riippuen, mutta liikkeelle päästään jo muutamalla tuhannella eurolla.

  Lue lisää tutkimuksen tilaamisesta asiantuntijaartikkelistamme: Kiinteistöistön kuntotutkimuksen ostaja – suunnittele ennen kuin teet 

 • Minkälaisen kuntoarvioraportin palvelusta saa?

  Hyvä kuntoarvioraportti on työkalu, jota kaipaavat taloyhtiöiden ja kiinteistöjen asukkaat, omistajat, hallitukset ja isännöitsijät, mutta myös remontteja suunnittelevat ja toteuttavat yritykset. Tärkeintä raportissa ovat siinä esitetyt tutkimuksen johtopäätökset ja suositukset. Ne on kirjoitettava sellaiseen muotoon, että kaikki maallikotkin ymmärtävät helposti, missä kunnossa kiinteistö on.

  Kiinteistön kuntotarkastajat esittävät raporteissaan ehdotuksia kunnossapitosuunnitelmista kymmenen vuoden ajanjaksolle (taloyhtiön pitkän tähtäimen suunnitelma eli PTS). Kuntotarkastajan raportti sisältää listan välittömästi korjausta vaativista kohteista, aikataulutuksen tulevaisuuden huolto- ja korjaustoimenpiteistä sekä tulevista tarkemmista tarkastuksista karkeine kustannusarvioineen sekä antaa ohjeita energiankulutuksen pienentämiseen.

 • Mitä kuntoarvio maksaa?

  Kuntotarkastuksen hinta muodostuu pääasiassa asiantuntijan käyttämistä työtunneista. Kuntotarkastuksen tuottamiseen kuluva aika ja tutkimuksen hinta vaihtelevat kohteen koon, ominaisuuksien ja sijainnin mukaan. Palvelun aloitus onnistuu usein jo parissa viikossa ja kustannukset ovat alkaen 2068,55 eur (alv 0 %). Vertailun vuoksi laaja kuntotutkimuksen hinta on tavanomaisesti 10 000-20 000 euroa.

  Kuntoarvioissa kannattaa toki olla hintatietoinen, mutta tärkeintä on hankkia asiantuntevat henkilöt työhön. Jos korjauksessa jokin vika joudutaan korjaamaan puutteellisten tutkimuksien ja suunnitelmien vuoksi moneen kertaan tai remontti epäonnistuu, kulut voivat kasvaa hurjasti.

 • Sisältääkö kuntotarkastus kaikkien huoneistojen tutkimisen?

  Taloyhtiön koosta riippumatta tutkimme 3-9 huoneistoa. Näin hinta ei nouse valtavasti pienemmästä taloyhtiöstä suurempaan, vaan vaihtelee maltillisesti 2850-4800 euron välillä. Otoskoko seuraa yleistä kuntoarvioiden ohjeistoa. Otokseen mukaan otettavat huoneistot valitaan huolellisesti edustamaan laajempaa huoneistojen joukkoa suurissa taloyhtiöissä.

 • Minkälaiset pätevyydet Kiwa Inspectan kuntotarkastajilla on tuottaa kuntoarvioita?

  Kiwa Inspectan kuntotarkastajilla on aina riittävä pätevyys ja osaaminen kuntoarvioiden toteuttamiseen. Asiantuntijoillamme on mm. rakennusterveysasiantuntijan (RTA), kosteusvaurion kuntotutkijan (KVKT), sisäilmaasiantuntijan (SISA) ja kuntoarvioitsijan pätevyyksiä (PKA). Laajempien kokonaisuuksien lisäksi on olemassa myös yksittäisiin tutkimusmenetelmiin liittyviä erityisiä pätevyyksiä, muun muassa lämpökuvaaja ja kosteusmittaaja. Asiantuntijamme löytyvät julkisista pätevyysrekistereistä.

 • Mitä lisäpalveluita kuntotarkastuksen lisäksi on saatavilla?

  Kiwa Inspectan kuntoarvio kiinteistölle voi sisältää myös märkätilakartoituksen, joka kannattaa tehdä kuntoarvion yhteydessä, jos pesuhuoneita on useammalta aikakaudelta, niiden ikä on yli 10 vuotta tai putkistoremontti on lähestymässä. Kuntoarvion yhteydessä hinta märkätilakartoitukselle on yleensä n. 60 eur huoneistoa kohti.

  Kiwa Inspectan palveluvalikoimaan kuuluvat kaikki kiinteistöjen kuntotutkimuspalvelut, mm. putkistojen ja talotekniikan tutkimukset ja julkisivu- ja parveketutkimukset. Meiltä saat myös asiantuntevat sisäilma- ja rakennusterveyden tutkimuspalvelut.

 • Miten rakennuksen kuntoa seurataan kuntotarkastuksen jälkeen?

  Kuntotarkastus voidaan päivittää vuosittain kevyemmällä ja edullisemmalla korjaustarpeen arviolla eli kunnossapitotarveselvityksellä tai kevennetyllä kuntoarviolla. Suosittelemme että kuntoarvio eli kuntotarkastus toteutetaan viiden vuoden välein.

  Lisäksi kiinteistön kuntoarviot voidaan kohdistaa vain tiettyyn kiinteistön tai rakennuksen osaan tai tilaan kuten kylpyhuoneisiin. Tällöin on kyse märkätilojen kuntoarviosta.

 • Miten tilaan kuntotarkastuksen?

  Voit hankkia kuntotarkastuksen tilaamalla sen verkkokaupasta www.tarkastusmaailma.fi -palvelun kautta. Pyrimme tuottamaan palvelun asiakkaan toivomana päivänä. Jos päivä ei jostakin syystä onnistu, sovimme uuden päivän palvelun aloitukselle.

 • Kuinka nopeasti kuntotarkastus voidaan toteuttaa?

  Tilauksen saatuamme pyrimme aloittamaan kuntotarkastuksen tuottamisen ottamalla asiakkaaseen yhteyttä ja sopimalla esitietojen keräämisestä ja toimituksesta. Kohdekäynti pyritään järjestämään asiakkaan toivomana päivänä. Toimittamamme kuntotarkastus vaatii kohteen tyypistä riippuen kuntotarkastajalta tai tiimiltä 1-4 päivän työajan, jonka aikana tutkimme korjauskohteen dokumentit, rakenteet ja järjestelmät sekä kirjoitamme kirjallisen ja kuvitetun kuntoarvioraportin tilaajalle. Pyrimme toimittamaan kuntotarkastuksen raportin noin kahden viikon sisällä tutkimuskäynnistä.

 • Mitä pohjatietoja kuntotarkastajat tarvitsevat?

  Kuntotarkastajat tarvitsevat lähtötiedoiksi kohteen rakenne- ja LVIS-suunnitelmat ja pohjapiirustukset. Hyödyllinen on myös lista kohteessa tehdyistä aiemmista korjaustoimenpiteistä ja kuntotutkimuksista.

 • Muita yleisiä toimitusehtoja

  • Mikäli työ toteutetaan talvella, tehdään ulkopuoliset tutkimukset niille osin, kuin keliolosuhteet sen mahdollistavat (lumipeite). Uusintatutkimus lumien sulettua ei sisälly hintaan.
  • Asiakkaan hinta sisältää kaikki työssä käytettämämme työkalu-, apuväline- ja mittalaitekulut ja matkakulut tarkastusaikana.
  • Työssä noudatetaan Konsulttitoiminnan Yleisiä Sopimusehtoja (KSE 2013)
  • Tilaaja toimittaa Kiwa Inspectan käyttöön tarvittavat lähtötiedot, suunnittelutiedot, korjausten ja muutostöiden tiedot, aikaisemmin suoritettujen arvioiden ja tutkimusten raportit, piirustukset (myös mahdolliset sähköisessä muodossa olevat piirustukset).
  • Kiwa laatii asukaskyselyn ja tiedotteen. Asukaskyselyn kopioinnin, jakamisen ja keräämisen sekä kuntoarvioon liittyvän tiedottamisen suorittaa tilaaja. Tilaaja tiedottaa tilan käyttäjiä tutkimusajankohdasta ja on velvollinen ilmoittamaan tutkimuksen tekijälle mahdollisista esteistä ennen tarkastuksen alkamista. Mahdolliset odotteluajat laskutetaan tuntityönä. Hinnat on laskettu siten, että tutkittaviin rakenteisiin päästään käsiksi normaaleilla käsityökaluilla ilman purku-, kaivu- ja nostotöitä.

Palaa takaisin Kiwa.com-sivulle: Kiinteistön kuntoarvio

Jaa sivu eteenpäin

Suurempi kokonaisuus? Jätä yhteydenottopyyntö